pdf pdf
12 Hyd 2022
Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad (19 Hydref 2022)
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
3 Hyd 2022
Cynllun Datblygu Lleol - Adroddiad Monitro Blynyddol 2022
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
31 Awst 2022
Rhaglen Pwyllgor Cynllunio ac Mynediad (7 Medi 2022)
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
11 Awst 2022
Canllaw Cynllunio Atodol – Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd-Orllewin Cymru
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
10 Awst 2022
CCA Adroddiad Ymgynghori: Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd-Orllewin Cymru
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
22 Meh 2022
Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad (29 Mehefin 2022)
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
11 Mai 2022
Rhaglen Pwyllgor Cynllunio a Mynediad (18 Mai 2022)
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
11 Chwe 2022
Rhestr Wirio Asesiad Rhagarweiniol ar gyfer Rhywogaethau a Warchodir
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
11 Chwe 2022
Ffurflen Asesu Rhywogaethau a Warchodir Rhagarweiniol
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
11 Chwe 2022
Cyfarwyddyd ar Asesiad Rhywogaethau a Warchodir Rhagarweiniol
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
11 Chwe 2022
Rhestr o Gynefinoedd o'r Pwysigrwydd Pennaf ar gyfer Gwarchod Amrywiaeth Biolegol
Lawrlwytho PDF
pdf pdf
28 Ion 2022
Ffurflen Gais Gwasanaeth Cyngor Cyn Cyflwyno Cais
Lawrlwytho PDF