Ni allwn bellach gynnig cyngor ynghylch yr angen am Asesiad Rhagarweiniol o Rywogaethau a Warchodir. Ceisiwch gyngor ymgynghorydd ecolegol.
Cynllun Datblygu Lleol
Darllen a chael rhagor o wybodaeth ynghylch Cynllun Datblygu Lleol Eryri.
Cynllun Datblygu Lleol
Gweithio gyda'r Awdurdod
Diddordeb mewn gyrfa gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri? Dewch o hyd i'r cyfleoedd cyflogaeth diweddaraf ar ein tudalen gyrfaoedd.
Gyrfaeoedd
Cwestiynau a ofynnir yn aml ynghylch Cynllunio a Datblygu

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn aml yn derbyn ymholiadau ynghylch y broses gynllunio a datblygu yn Eryri. Ewch i’n tudalen Cwestiynau Cyffredin i weld os cewch ateb i’ch ymholiad.

Cwestiynau Cyffredin Cynllunio a Datblygu