Caniatâd Cynllunio
Sut i wneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer eich datblygiad.
Cyflwyno Cais am Ganiatâd Cynllunio
Cynllun Datblygu Lleol
Gweld a chwilio am wybodaeth ynghylch Cynllun Datblygu Lleol Eryri.
Cynllun Datblygu Lleol
Gweithio gyda ni
Diddordeb mewn gyrfa gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri? Gallwch ddod o hyd i'r cyfleoedd cyflogaeth diweddaraf ar ein tudalen Gyrfaoedd.
Gyrfaoedd
Cwestiynau Cyffredin Cynllunio a Datblygu

Mae Awdudod y Parc Cenedlaethol yn derbyn llawer o ymholiadau yn ymwneud a’r broses gynllunio a datblygiad o fewn Eryri. Ewch i’n tudalen Cwestiynau Cyffredin er mwyn gweld a welwch ateb i’ch ymholiad yno.

Cwestiynau Cyffredin Cynllunio a Datblygu