Mae cofrestru ceisiadau yn cymryd hirach na'r arfer. Ymddiheurwn am hyn. Os ydych yn cael unrhyw broblemau gyda'r system cysylltwch â cynllunio@eryri.llyw.cymru
Ymgynghoriad Cyhoeddus: Cyfarwyddyd Erthygl 4 yn Eryri
Mae cyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus ar weithredu Cyfarwyddyd Erthygl 4 yn Eryri yn mynd rhagddo ar hyn o bryd hyd y 24ain o Fai 2024. Am ragor o wybodaeth ac i gyflwyno sylwadau dilynwch y ddolen isod.
Manylion Ymgynghoriad Cyfarwyddyd Erthygl 4
Cynllun Datblygu Lleol
Gweld a chwilio am wybodaeth ynghylch Cynllun Datblygu Lleol Eryri.
Cynllun Datblygu Lleol
Gweithio gyda ni
Diddordeb mewn gyrfa gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri? Gallwch ddod o hyd i'r cyfleoedd cyflogaeth diweddaraf ar ein tudalen Gyrfaoedd.
Gyrfaoedd
Cwestiynau Cyffredin ynghylch Cynllunio a Datblygu

Mae Awdudod y Parc Cenedlaethol yn derbyn llawer o ymholiadau yn ymwneud a’r broses gynllunio a datblygiad o fewn Eryri. Ewch i’n tudalen Cwestiynau Cyffredin er mwyn gweld a welwch ateb i’ch ymholiad yno.

Cwestiynau Cyffredin Cynllunio a Datblygu