Mae ffi yn daladwy ar gyfer y rhan fwyaf o geisiadau cynllunio ac mae’r swm yn dibynnu ar y datblygiad arfaethedig. Mae’r ffioedd yn cael eu pennu gan Lywodraeth Cymru ac maent yr un peth ar gyfer holl awdurdodau cynllunio Cymru.

Ffioedd ceisiadau

Noder fod y ffioedd yn y ddogfen yn berthnasol i geisiadau a gyflwynir o 24 Awst 2020 ymlaen.

Ffioedd Ceisiadau Cynllunio (PDF)

Sut i dalu ffi cais cynllunio

Mae sawl ffordd y gallwch dalu ffi ymgeisio. Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen Talu Ffi.

Talu ffi cais cynllunio