Cynllun Datblygu Lleol - Adroddiad Monitro Blynyddol 2022
Cynllun Datblytgu Lleol Eryri 2016–2031: Datganiad Ysgrifenedig
Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031: Mapiau o'r Cynigion 1-10
Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031: Mapiau o'r Cynigion 11-20